+47 33 42 78 00/ +47 93 02 78 00 post@vidum.no

Lastsikring

– Utvikling og dokumentasjon av lastsikringsutstyr

– Utvikling og dokumentasjon av lastsikringsmetoder

– Konsulent, kurs og opplæring

Vidum har utarbeidet håndbøker i forbindelse med sikring av last som kan bestilles her.

LASTSIKRING

Vidum Systems bidrar med kompentanse og levering av riktig lastsikring til ditt prosjekt. Med lang erfaring innen lastsikring, kan vi være en rådgivende instans for å sikre at alle krav opprettholdes. Vidum Systems AS deltar aktivt i utvikling av systemer, produkter og nye løsninger innenfor sikring av last, løfteoperasjoner og arbeid i høyden for Forsvar, Forsvarsindustrien, Offshore og Transportsektoren.

LADOC – et komplett system for dokumentasjon og sertifisering av laster og lastemetoder og som også gir en komplett oversikt over relevante lover, regelverk, standarder og STANAGer. Systemet er til enhver tid oppdatert i henhold til de gjeldende lover og regler.

I det Norske Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for sikring av last er det vedtatt bruk av LADOC for alt materiell som transporteres på vei og jernbane.

KUNNSKAP – Vidum Systems AS har deltatt i Europeisk Standardisering siden 1995 inkludert K48 i Standard Norge som koordinerer all Europeisk og internasjonal standardisering innen kraner, løfteredskap, lifter, lastsikring og arbeidsplattformer. Vidum Systems AS har også deltatt aktivt innen Europeisk standardisering for fallsikring CEN TC 160.

KUNNSKAPSOVERFØRING – Vidum Systems AS tilbyr konsulenttjenester og rådgivning, samt et bredt kurs- og opplæringsprogram innen sikring av last, løfteoperasjoner og fallsikring.

Dataprogrammet LADOC

LADOC – et komplett system for dokumentasjon og sertifisering av laster og lastemetoder og som også gir en komplett oversikt over relevante lover, regelverk, standarder og STANAGer. Systemet er til enhver tid oppdatert i henhold til de gjeldende lover og regler.

• Lover, regler forskrifter

• Bruk og vedlikehold

• Utstyrstyper

• Krav til utstyr

• Brukeropplæring

• Lastsikringsmetoder

I det Norske Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for sikring av last er det vedtatt bruk av LADOC for alt materiell som transporteres på vei og jernbane.

 

Kontakt oss

Leif Weldingsvei 14, 3208 Sandefjord

+47 33 42 78 00/ +47 93 02 78 00

post@vidum.no