Military technology

Vidum Systems AS

Kunnskap
Vidum Systems AS har deltatt i Europeisk Standardisering siden 1995 inkludert K48 i Standard Norge som koordinerer all Europeisk og internasjonal standardisering innen kraner, løfteredskap, lifter, lastsikring og arbeidsplattformer. Vidum Systems AS har også deltatt aktivt innen Europeisk standardisering for fallsikring CEN TC 160.

Kunnskapsoverføring
Vidum Systems AS tilbyr konsulenttjenester og rådgivning, samt et bredt kurs- og opplæringsprogram innen sikring av last, løfteoperasjoner og fallsikring.

Referanser

- Rammeavtale Forsvaret, lastsikring- og bergningsutstyr.
Avtalen gjelder alt lastsikringsutstyr og bergningsutstyr av militær standard som benyttes i forbindelse med land- og jernbanetransport.

- Rammeavtale Forsvaret, programvare og konsulentbistand.
Avtale om utvikling og drift av programvaren LADOC. I tillegg dekker kontrakten konsulenttjenester relatert til endring av krav, utvikling av nye systemer, utarbeidelse av teknisk dokumentasjon, bruk av utstyr m.m. innenfor sikring av last, arbeid i høyde og løfteoperasjoner.

Vennligst ta kontakt for ytterligere informasjon og referanser.

KONTAKT

Telefon: +47 33 42 78 00
E-post: post@vidum.noKontakt oss