+47 33 42 78 00/ +47 93 02 78 00 post@vidum.no

Vidum Systems

Vidum Systems AS deltar aktivt i utvikling av systemer, produkter og nye løsninger innenfor sikring av last, løfteoperasjoner og arbeid i høyden for Forsvar, Forsvarsindustrien, Offshore og Transportsektoren.

Kvalitet er et grunnleggende prinsipp for alle produkter og tjenester vi leverer. Våre kunderelasjoner baseres på gjensidig tillit for et langsiktig kundeforhold.

 

Vidum Systems AS er et selskap som tilbyr kompentanse innen:

Løft

Utvikling og dokumentasjon av løfteutstyr
– Konsulent, kurs og opplæring

Lastsikring

– Utvikling og dokumentasjon av lastsikringsutstyr
– Utvikling og dokumentasjon av lastsikringsmetoder
– Konsulent, kurs og opplæring

Fallsikring

Konsulent, kurs og opplæring

En samarbeidspartner i forbindelse med utvikling av løsninger og konsepter for krevende kunder.

Ingen prosjekter er for store eller for små

INNOVASJON
Vidum Systems AS deltar aktivt i utvikling av systemer, produkter og nye løsninger innenfor sikring av last, løfteoperasjoner og arbeid i høyden.

STANDARDISERING
Vidum Systems AS har deltatt i Europeisk Standardisering siden 1995

Tekniske komiteer og arbeidsgrupper i:
• CEN TC 160 Fallsikring
• CEN TC 168 Løft.

KUNNSKAPSOVERFØRING
Vidum Systems AS tilbyr konsulenttjenester og rådgivning, samt et bredt kurs- og opplæringsprogram innen
sikring av last, løfteoperasjoner og fallsikring.

DATAPROGRAM
Vidum Systems AS har et egenutviklet dataprogram

LADOC
Et komplett system for dokumentasjon og sertifisering av laster og lastemetoder.
Programmet gir en komplett oversikt over relevante lover, regelverk, standarder og STANAGer.

Systemet er til enhver tid oppdatert i henhold til de gjeldende lover og regler.

Vi samarbeider med solide underleverandører innen programmering og hosting.

Vidum Systems AS sørger for at programmet holdes oppdatert i forhold til design og innhold.

 

MED FOKUS PÅ KVALITET

ÅRS ERFARING INNEN STANDARDISERING

Dataprogrammet LADOC

LADOC – et komplett system for dokumentasjon og sertifisering av laster og lastemetoder og som også gir en komplett oversikt over relevante lover, regelverk, standarder og STANAGer. Systemet er til enhver tid oppdatert i henhold til de gjeldende lover og regler.

  • Lover, regler forskrifter
  • Bruk og vedlikehold
  • Utstyrstyper
  • Krav til utstyr
  • Brukeropplæring
  • Lastsikringsmetoder

I det Norske Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for sikring av last er det vedtatt bruk av LADOC for alt materiell som transporteres på landvei.

Kontakt oss på telefon:

+47 930 27 800

Kurs i fallsikring

Vidum har siden 1996 holdt kurs i forbindelse med kontroll av fallsikringsutstyr.

Ragnar Vidum ble i 2014 av Standard Norge tildelt Høydekonferansens HMS-pris for sikkert arbeid i høyden, med bakgrunn i hans arbeid med å gjøre arbeid i høyden sikrere, både nasjonalt og internasjonalt.

Grunnkurs              2 dager

Repetisjonskurs    1 dag

NB! Kurs utsatt pga Koronasituasjonen. 
Vennligst ta kontakt for mer informasjon.

Hvor holdes kurset?

– Faste kurs
Scandic Park Hotel Sandefjord

– Ved flere enn 6 deltagere og ikke over 12 deltagere
Etter kundens ønsker
Det gjennomføres kurs hos kunder i Norge, Sverige og Danmark

Grunnkurs

Kurset er utarbeidet for å tilfredsstille krav til “Kompetent Person”, gitt i standard NS-EN 365,
Kurset inneholder teoretisk opplæring og praktisk kontroll av fallsikrings- seler, belter, liner, falldempere og kroker, samt grunnleggende krav til bruk fra produsent.

Etter gjennomført og bestått kursprøve, vil deltageren bli autorisert for å utføre kontroll på; seler, belter, liner, falldempere og kroker i henhold til 
EN Standardene: 353-2, 354, 355, 358, 361, 362, 365, 813.

Repetisjonskurs

Kurset er for tidligere deltagere som har gjennomført og bestått grunnkurs for
«Kompetent person», og som skal fornye autorisasjonen for nye 4 år.


Kursavgift

Kr. 3 650,- inkludert lærebok og autorisasjonsbevis.

Dagpakke (obligatorisk) kr. 750,- kommer i tillegg,
dette inkluderer;
Morning Break – pausebuffet på formiddagen inkludert kaffe og te,
Lunsj inkludert kaffe, te og Scandic water,
Afternoon Taste Break – pausebuffet på ettermiddagen
inkludert kaffe og te,
 Kaffe, te og isvann under kurset

Kursprogram Grunnkurs DAG 1

09:00 KURSÅPNING
– Gjennomgang av matriell
– Krav til “kompetent person”

10:00 REGLER OG FORSKRIFTER
– EU Direktiv
– Norske forskrifter

11:45 KAFFE

11:00 EN STANDARDISERING

11:30 LUNSJ

12:30 GODKJENNING AV UTSTYR
– Sertfisering
– Dokumentasjon
– Bruksanvisning
– Merking
– Gammel og ny godkjenning

13:30 SELER, BELTER, LINER
– Typer
– Aktuelle standarder
– Oppbygging, merking, vedlikehold
– Kontroll og kassering
– Kontrollrapporter

14:15 KAFFE

14:30 FALLDEMPERE
– Aktuelle standarder
– Oppbygging, merking, vedlikehold
– Kontroll og kassering

 

Kursprogram Grunnkurs DAG 2

08:30 GJENNOMGANG AV ARBEIDSOPPGAVER

09:15 FALLSIKRINGSBLOKKER, EVAKUERINGSSYSTEM
– Typer
– Aktuelle standarder
– Merking

10:00 KAFFE

10:15 HORISONTAL/ VERTIKAL FØRING
– Typer
– Aktuelle standarder
– Oppbygging, merking

10:30 PRAKTISK KONTROLL AV UTSTYR
– Praktisk kontroll fallsikring
– Skriving av kontrollrapporter

11:30 LUNSJ

12:15 PRAKTISK KONTROLL FORTS.

13:15 KAFFE

13.30 PRØVE – PRAKTISK

 

Kursprogram Repetisjonskurs

10:00 KURSÅPNING
– Gjennomgang av matriell
– Krav til “kompetent person”

10:30 REGLER OG FORSKRIFTER
– EU Direktiv
– Nasjonale forskrifter

12:00 LUNSJ

13:00 GODKJENNING AV NYTT UTSTYR
– Sertifisering
– Dokumentasjon
– Bruksanvisning
– Merking
– Gammel og ny godkjenning

13:30 KONTROLL AV BRUKT UTSTYR
– Oppbygging, merking, vedlikehold
– Kontroll og kassering
– Kontrollrapporter

14:00 KAFFE

14:15 UTFYLLING AV DOKUMENTASJON
– Kontrollkort
– Journalkort
– Elektronisk lagring av dokumentasjon

14:45 GRUPPEARBEID

16:00 PRØVE

17:00 SLUTT

Kontakt oss

Leif Weldingsvei 14, 3208 Sandefjord

+47 33 42 78 00

post@vidum.no