Vidum Systems AS

Hvem er vi og hva gjør vi?

Sikker jobbanalyse – Internkontroll – HMS
Vidum har flere oppdrag i forbindelse med: HMS, sikker jobbanalyse for å forbedre så vel arbeidsrutiner, internkontroll, prosedyrer, holdninger og forståelse. Vi utfører prosjekter med gjennomgang av eksisterende forhold, utarbeider rapporter og foreslår forbedringstiltak, samt deltar i gjennomføring av forbedringsprosessene. Vi har utarbeidet flere sikkerhets-/holdningsvideoer og opplæringsprogrammer for bruk internt i bedrifter.

Kunnskapsoverføring
Vidum tilbyr et bredt kurs- og opplæringsprogram innen løft, lastsikring og fallsikring. Våre kunder finner du innen Forsvar, kraft/energi, offshore, transport og industri. Vi gjennomfører også totale sikkerhetskampanjer og forbedringsprosesser internt i bedrifter.

Les mer om oss

KONTAKT

Ønsker du å komme i kontakt med oss eller få tilgang til en demostrasjon av våre programmer?

Telefon: 33 42 78 00
Faks: 33 42 78 01
E-post: post@vidum.no