Software / LADOC

Komplett dokumentasjon og sertifisering for sikring av last.

Lover, regelverk og standarder.
Kalkulasjoner, bruksanvisninger, opplæringsprogram, øvelser, sertifiseringer og kompetanse-register.

I det Norske Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for sikring av last er det vedtatt bruk av LADOC for alt materiell som transporteres på vei og jernbane.

Systemet tar høyde for

  • Arbeidsmiljøloven
  • Vegtrafikkloven
  • Forskrift om internkontroll

Lastsikringsmetoder, lastsikringsutstyr, og opplæring i bruk er basert på Norske forskrifter,
Europeiske normer og erfaringer.

LADOC har vært i bruk av Forsvaret i mer enn 8 år og er utviklet i nært samarbeid med brukerene.

Kontakt oss for mer informasjon og demo.